Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen (BEK nr 1499 af 12/12/2018) beskriver de hjælpemidler, der skal stilles til rådighed på afstemningsstederne ved stemmeafgivning.

Vi giver på denne side et overblik over hjælpemidlerne, og tilbyder også en samlet pakke-løsning til afstemningsstederne.

Hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til alle valg, landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger

 

PenPen

Sorte penne

§ 2. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med sorte penne med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.
Stk. 2. Sorte penne, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

 

 

Ikke-håndholdt lup

§ 3. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (f.eks. en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.
Stk. 2. En lup, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

LED-lampe

Ikke-håndholdt LED-lampe

§ 4. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.
Stk. 2. En LED-lampe, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

  

Bord, der af vælgeren kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord)

§ 5. På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, på mindst ét afstemningssted i opstillingskredsen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et bord, der af vælgeren kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
Stk. 2. Et hæve-/sænkebord, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

 

 

CCTV

Forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV

§ 6. På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, på mindst ét afstemningssted i opstillingskredsen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.
Stk. 2. Et forstørrelsesapparat, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger

 

Overlægsplader til stemmesedlen

§ 7. Ved landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger skal hvert afstemningssted være forsynet med overlægsplader til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift, og hvor der ud for »Ja« og »Nej« er udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladerne skal være udformet på en sådan måde, at stemmesedlen kan ligge fast under overlægspladen, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen.
Stk. 2. Overlægsplader til stemmesedlen, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

 

(Kilde: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205856)