"Vi forbedrer livskvaliteten for mennesker med nedsat syn med enkle synsløsninger, der effektivt forbedrer mulighederne for at kommunikere og deltage aktivt"

Vi rækker ud med enkle og effektive løsninger, der igen bringer livet tilbage i fokus. Dermed kan brugeren udnytte evner og restsyn bedst muligt, så man forbliver selvhjulpen og kan nyde livet med størst mulig uafhængighed af andre.

Med de rigtige løsninger kan svagsynede, blinde og ordblinde udføre daglige aktiviteter, fortsætte med hobbies, læse og skrive, gennemføre uddannelse og fastholde arbejde.

 

Vi ønsker at spille en stadig større rolle for den aldrende befolkning med synstab og at øge kendskabet til synskompenserende hjælpemidler ved at tilbyde enkle og effektive løsninger, der igen bringer livet tilbage i fokus.

ITECH er specialiseret i understøttende teknologi og kompenserende løsninger til syns- og læsehandicappede. Vi er en teknisk og vidensbaseret virksomhed, der forhandler hjælpemidler til syns- og læsehandicappede.

Via et veludbygget internationalt udviklingssamarbejde kan vi til stadighed tilbyde den nyeste teknologi og de mest innovative løsninger. Vi tilbyder ligeledes landsdækkende service og support på alle vore produkter.
Vort mål er at kunne tilbyde en total løsning for brugeren med de bedste produkter til de bedste priser. Vi samarbejder derfor udelukkende med nøje udvalgte producenter og leverandører - og vi deltager i denne sammenhæng til stadighed i forskning og udvikling på hjælpemiddelområdet.

Hvad kan vi tilbyde?

ITECH leverer nogle af de bedst udviklede tekniske løsninger til syns- og læsehandicappede, som søger at forbedre deres adgang til læsning, skrivning, se på billeder, bruge computer m.v. Disse løsninger kan være understøttende hjælpemidler - fra en lille elektronisk lup, CCTV læseapparater og læsemaskiner, til totale computerløsninger med integreret punktdisplay, tilkoblet CCTV og specialsoftware.

Vi kan tilbyde information og vejledning på et bredt udvalg af elektroniske hjælpemidler til syns- og læsehandicappede, og har stor erfaring og viden at trække på, når der diskuteres konkrete behov. Derved kan vi tilbyde den bedste vejledning om den enkelte løsning.
Vi har en række services som bl.a. inkluderer informationsmateriale, demonstrationer og afprøvninger samt træning og oplæring i brugen af hjælpemidlerne.

Vi leverer systemer i hele landet til syns- og læsehandicappede til brug i hjemmet, i skolen, på universiteterne, på arbejdspladsen og til brug på statslige institutioner m.v. Vi samarbejder bl.a. med synscentraler, kommunikationscentre, institutioner, organisationer m.v. for at assistere med råd, vejledning, ekspertise og erfaring - herunder afprøvning af hjælpemidlerne.

Vi udvikler og holder os til stadighed opdateret på dette hastigt udviklende område, og deltager endvidere i en række informationsdage og messer m.v. i hele landet.