Man er synshandicappet, når ens syn ikke kan korrigeres til et "normalt niveau". Når synet er næsten eller helt væk, betegnes det blind. Når synsnedsættelsen er moderat eller svær, betegnes det svagtseende.    

Årsager til synshandicap

Synshandicap kan være forårsaget af hjernen, beskadigelse af synsnerven eller af selve øjet. Ifølge World Health Organization, er de mest almindelige årsager til synshandicap på verdensplan ukorrigerede brydningsfejl , ikke-opereret Grå stær og Glaukom. Andre lidelser, der kan forårsage synsproblemer er bl.a. Aldersrelateret Makula Degeneration og Diabetisk Retinopati.

Ca. 65% af alle mennesker, der er synshæmmede er 50 år eller ældre, mens denne aldersgruppe kun omfatter omkring 20% af verdens befolkning. Flere mennesker vil være i risiko for nedsat syn på grund af kroniske øjensygdomme og aldringsprocesser.

Hvad vil det sige at være synshandicappet?

Synshandicap kan skabe vanskeligheder i hverdagen, tænk f.eks. på at lave huslige pligter, lektier eller arbejde. Kommunikation kan være vanskeligt, fordi det er nemt at gå glip af de visuelle indtryk i non-verbal information, især fordi en stor del af vores kommunikation udgøres af ansigtsudtryk og fagter.

At leve med synshandicap

Sammenlignet med andre, bruger en synshandicappet ofte tips og tricks til at klare hverdagen. Man er stærkt afhængig af hukommelsen og andre sanser. Det er bemærkelsesværdigt, at folk, der bliver synshandicappede på et senere tidspunkt i livet møder flere vanskeligheder end hvis de blev født med nedsat syn, eller blev synshandicappede i en ung alder. Brugen af hjælpemidler kan være en god strategi til at leve med synshandicap og give mere selvtillid.

Hos ITECH er vi dedikerede til at gøre en forskel. Vores mål er at udbrede kendskabet til synshjælpemidler, så de er let tilgængelige. Med de rette værktøjer kan man udføre daglige aktiviteter, fortsætte med sine hobbyer, læse, skrive, fastholde arbejde og holde kontakten med venner og familie.

Vi rækker ud med enkle og effektive løsninger, der igen bringer livet tilbage i fokus. Dermed kan brugeren udnytte evner og restsyn bedst muligt, så man forbliver selvhjulpen og kan nyde livet med størst mulig uafhængighed af andre.

ITECH tilbyder et bredt udvalg af synshjælpemidler: forstørrende lupper og læseapparater, oplæsningsmaskiner, punktskriftudstyr og mange flere produkter, der kan hjælpe dig i dine daglige opgaver med synshandicap.